November 2009

Zac //3.1//

24. november 2009 at 19:29 | LaDy_aLiShA ♥

zdroj: muminek753

Lindsay//4.6//

24. november 2009 at 19:25 | LaDy_aLiShA ♥

zdroj: muminek753

Selena//10.1//

24. november 2009 at 19:23 | LaDy_aLiShA ♥

zdroj: muminek753

Taylor//4.3//

24. november 2009 at 19:21 | LaDy_aLiShA ♥

zdroj: muminek753

Selena//10.0//

24. november 2009 at 17:31 | LaDy_aLiShA ♥

zdroj: fashion-my

kRaŤáSkY //0.8//

24. november 2009 at 17:29 | LaDy_aLiShA ♥

zdroj: fashion-my

bOtY //2.6//

24. november 2009 at 17:28 | LaDy_aLiShA ♥

zdroj: fashion-my

sUkNě //0.6//

24. november 2009 at 17:26 | LaDy_aLiShA ♥

zdroj: fashion-my

sUkNě //0.5//

24. november 2009 at 17:26 | LaDy_aLiShA ♥
zdroj:

kAbElkY //1.4//

24. november 2009 at 17:24 | LaDy_aLiShA ♥

zdroj: fashion-my
Copyright © 2010 | Alish - www.glamourfashion.blog.cz
Hosting →  Blog.cz